Atuty i zasady prowadzenia działalności marketingowej

- informacja do przemyślenia -

 

 

Mam nadzieję, że Państwo mając takie potrzeby,  swoje niespełnione dotąd marzenia i chęć do działania, zainteresowani  są możliwościami, jakie oferuję dla zaspokojenia  tych potrzeb.

 

Jakie możliwości uzyskania dochodu  mieli  Państwo  dotychczas ?

 

- z zatrudnienia u pracodawcy, o miernym wynagrodzeniu, oraz obawą o jego utratę ? 

- z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wymagającej  znacznego wkładu finansowego i czasu, wiedzy, umiejętności, informacji, itp. przy narażeniu na dużą konkurencję i ryzyko ?

Trzeba przyznać, że możliwości powyższe nie są imponujące i warto je porównać z proponowaną ofertą.

 

Proponowana oferta

 

to możliwość podjęcia poprzez niezwłoczny start,  w pełni samodzielnej  działalności,  oraz  uzyskania nieograniczonego dochodu. To działalność  polegająca na prowadzeniu bez ryzyka samodzielnego przedsiębiorstwa, w zakresie dystrybucji  produktów, w wypróbowanym systemie marketingu wielopoziomowego,  oraz  możliwości rozwinięcia go w dowolny sposób, poprzez współpracę z doradcą, oraz wszechstronną pomoc.

 

Działalność ta  umożliwia pominięcie :

- potrzeby zatrudnienia się u pracodawcy

- wkładu kapitału na urządzenie i wyposażenie pomieszczeń

- wkładu czasu i pieniędzy na wykształcenie, dla zdobycia wiedzy i umiejętności

- ryzyka straty kapitału, niewłaściwego doboru branży, miejsca , braku   doświadczenia.

 

Działalność ta  to możliwość:

-  korzystania z wiedzy i doświadczenia osób osiągających sukces

-  dowolnego wkładu czasu

-  dostępu do sortymentu produktów różnych branż

rozwoju przedsiębiorstwa poprzez budowanie własnego biznesu w kraju i zagranicą

 -  nabycia produktów, również dla potrzeb własnych, po cenie hurtowej .

 

Działalność ta  zapewniając wolny czas i pieniądze, pozwala zrealizować  swoje marzenia, a więc wysoki standard  życia, komfort psychiczny,  poprzez pracę :

- w dowolnym czasie,  interesującą i wielostronną, dającą przyjemność i satysfakcję

- samodzielną, sprzyjającą rodzinie i wykonywaną przez całą rodzinę

- umożliwiającą rozwój i zapewniającą przyszłość.

 

Działalność ta daje możliwość rozwoju, wolność i niezależność osobistą, zapewnienie przyszłości, dla każdego chcącego coś osiągnąć, bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Tylko silna wola, chęć działania i wiara w siebie jest podstawą osiągnięcia sukcesu.

 

Decyzja należy do Państwa

ale zanim zostanie podjęta, proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania i dokonać bilansu strat i zysków:

- co zyskam  jeżeli to zrobię

- co zyskam  jeżeli tego nie zrobię?

- co stracę jeżeli to zrobię?

- co stracę jeżeli tego nie zrobię?


Atuty | Oferta działalności | plPage | MainPage